Handelsbetingelser
 

Bestilling og priser:
Alle priser på hjemmesiden er i DKK og er inkl. moms. Ved modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse anses ordren for bindende for såvel køber som sælger. Ændringer kan herefter kun ske med sælgers skriftlige samtykke.

Betaling:
Ved betaling via bankoverførsel (Benyt Konto nr. 5470 2042367) bliver varer først afsendt når betalingen er registreret på sælgers bankkonto.
Ved betaling, med tilsendt faktura sendes varen først når indbetaling er registreret, (gælder for nye kunder) eksisterende kunder har normale betalingsbetingelse, netto 14 dage fra bestillingsdato.

Leveringsomkostninger.
Der pålægges omkostninger ved fragt.

Fortrydelsesret
DBC Coffee A/S yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentlig samme stand og mængde som du modtog den. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt. Meddelelsen om, at du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret skal gives ved mail, tlf. eller lignende.

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Du bærer selv risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Af hygiejnemæssige årsager må forseglinger på kaffe/Te el.lign. ikke brydes.

Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:
DBC Coffee A/S 
Greve Main 1
2670 Greve 
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Der er desuden muligt at aflevere varen personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

Købelovens mangels regler kan finde anvendelse. Ved utilfredshed over den behandling du har fået, kan du klage til Forbrugerklagenævnet på telefon 41 71 50 00 (Hverdage 9-16) eller mail kfst@kfst.dk Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand, når du sender den tilbage:
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer.

Med andre ord - du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Ved kun en delvis fortrydelse, hvor enkelte produkter/varer ønskes beholdt, vil refusion af betaling kun inkludere varer og ikke evt. leveringsomkostninger. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Pris og betaling

I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via: Faktura og bankoverførelse
Alle priser i DBC Coffee A/S er i DKK og er inkl. moms. Priserne er dagspriser.

Der pålægges omkostninger ved fragt.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os på DBC Coffee A/S, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos DBC Coffee A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte hos DBC Coffee A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på dbccoffee.dk er DBC Coffee A/S Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til dbccoffee.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos DBC Coffee A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til DBC Coffee A/S via e-mail kontakt@dbccoffee.dk


Reklamation:
Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået indtil 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Hvis varen er behæftet med en mangel, er kunden berettiget til at kræve reparation eller om levering.

Det vil sige, at man kan kræve at varen, om muligt repareres, eller at en ny vare fremsendes som erstatning for den, der reklameres over. Dette forudsætter at reklamationen er berettiget, samt at om leveringen ikke medfører urimelige omkostninger for DBC Coffee A/S. Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Fragtomkostninger for fremsendelse af defekte varer til DBC Coffee A/S refunderes ikke.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på vores adresse:
DBC Coffee A/S yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles DBC Coffee A/S indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller, efter aftale, en evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder DBC Coffee A/S returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Ved reklamation og varereturnering ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer, bedes henvendelse rettet til:

DBC Coffee A/S Greve Main 1, 2670 Greve, Telefon: 4632 5555, mail kontakt@dbccoffee.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det er et krav at fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Force Majeure:

Ingen af parterne anses for ansvarlige overfor den anden part, for så vidt angår forhold som ligger uden for parternes kontrol, herunder arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, militær indgriben, oprør, uroligheder, mangel på transportmuligheder eller vareknaphed. Den part der ikke er underlagt force majeure situationen, er berettiget til at hæve aftalen såfremt leveringstid overskrides med mere end 180 dage fra lovet leveringstidspunkt.